FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Paleu

Comună membră ACoR din 29.11.2017

Prin HCL nr. 114 din 29.11.2017 comuna Paleu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Deși comuna Paleu este o comună recent înființată, localitățile componente au o istorie bogată, ca mărturie ale preocupărilor cultural-artistice ale locuitorilor, avem mărturiile scrise ale fiecărei localități în parte. Aceste scrieri care au rămas mărturie pentru prezent și viitor fiind transmise atât pe cale scrisă cât și pe cale orală. Din cele mai vechi timpuri ocupația locuitorilor acestei zone este strânsă de așezarea geografică și resursele bogate ale naturii.
Paleu
Despre începuturile istoriei satului nu avem documente scrise. Din primul document care datează din 1685 reiese ca satul Paleu a fost distrus de un incendiu. În anul 1695 la 4 iulie, după un document semnat de împăratul Leopold I, se aprobă repopularizarea satului. Acesta fiind de acord ca oamenii să fie aduși din satele învecinate si să fie scutiți de taxe și de muncă pe proprietățile împăratului pe timp de 3 ani, iar de la bătrânii satului care au transmis din generație în generație se știe că biserica satului a fost construită pe și din ruinele vechii biserici. În documentele mai vechi, denumirea originală a satului este Hegyközpályi, care tradus ar fi Paleu de Munte însă în zilele noastre apare doar sub denumirea de Paleu. Dintre cele mai vechi denumiri topografice putem aminti Cserhegy (Dealul cu Ceri), denumire apărută de la dealul împădurit cu ceri care este situat spre est, între localitățile Paleu și Uileacu de Munte.
În timpurile vechi, satul Paleu era înconjurat de apă şi există doar un dig care asigură intrarea și ieșirea din sat. Într-un alt document din anul 1799, care prezintă denumiri ale unor unelte de munca rezultă că îndeletnicirea de bază a populației era aceea de ardere a cărămizilor.
Uileacu de Munte
S-a înființat în anul 1210, prin aducerea de către Episcopatul Oradiei a coloniștilor care au populat ținuturile pustiite de tătari şi turci. Până în anul 1792 localitatea avea denumirea de „Uileacu de Paleu”, care provine din înfrățirea celor două localități. După acest an cele două localități se despart având numele de Uileacu de Munte deoarece era înconjurată de munți.
Biserica Reformată a fost reconstruită în anul 1890.
Biserica Catolică este construită lângă căminul cultural, sub care se întinde o pivniță cu boltă din cărămidă, construită de Episcopia Romano-Catolică, în timpurile când aproape toate teritoriile satului aparțineau de ei. Pe aceste teritorii era o mare producție de struguri și de diferite fructe.
Săldăbagiu de Munte
În a doua jumătate a secolului XV.-lea satul devine proprietatea bisericii catolice fiind transformate în feudă, tot în această perioadă a avut loc o invazie a turcilor și tătarilor. Monografia județului Bihor, din anul 1901 amintește de această localitate cu 134 numere de casă și cu o populație de 864 de locuitori, iar în prezent satul are peste 300 numere de casă și mai mult de 700 locuitori.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ludovic SOMOGYI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: paleu.ro
E-mail: primaria@paleu.ro

Telefon: +40 259 451 007