FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Hidișelu de Sus

Comună membră ACoR din 29.05.2013

Prin HCL nr. 42 din 29.05.2013 comuna Hidișelu de Sus a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Documentele de arhivă, care constituie sursa principală pentru întocmirea lucrării, au oferit informații deosebit de valoroase pentru cunoașterea și tratarea social – economică a țărănimii de-a lungul veacurilor, starea materială, mișcarea demografică, dezvoltarea învățământului și lupta țărănimii pentru o viață mai bună.
Întocmită pe baza unui plan bine stabilit și valorificând toate sursele, atât cele edite, cât și cele inedite, pe cât a fost posibil, lucrarea de față sintetizează în mod evolutiv ceea ce este mai semnificativ din viața comunei așa cum a fost ea, cu toate preocupările și aspirațiile țărănimii în epoca noastră.
Sărbătorind în anul 1979 împlinirea a 765 de ani de la prima atestare documentară a localităților Hidișelu de Sus și Mierlău, lucrarea de față este un modest omagiu adus acelora care au făurit istoria – poporul.

Comuna Hidișelu de Sus se află situată în partea central sudică a județului Bihor, în zona dealurilor Tășadului. Ea este traversată de drumul național DN 76 (Oradea – Beiuș), și se află la aproximativ 17 km sud-est de Oradea.
Este una dintre localitățile cu o veche istorie, ea fiind atestată documentar în anul 1214 sub denumirea de Harangve Meyew.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Adrian PETROI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primaria-hidiseludesus.ro
 E-mail: primaria.hidiseludesus@cjbihor.ro

 Telefon: +40 259 335 855