FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Abram

Comună membră ACoR din 10.04.2019

Prin HCL nr. 23 din 10.04.2019 comuna Abram a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna este formată din opt sate: Abram care este reședința de comună, Cohani, Dijir, Iteu, Iteu Nou, Margine, Satu Barbă și Suiug.
Satul Abram, reședința comunei Abram este atestat documentar din anul 1291 sub denumirea de "Villa Abraam". În anul 1700 satul avea un număr de 63 de gospodării, în anul 1900 erau 101 gospodării. Satul Cohani este atestat documentar din anul 1454 sub denumirea de "Cryan", localitatea fiind așezată la 1,5 km nord de actuala așezare. În anul 1489 satul se numea Cohan, iar odată cu stabilirea locuitorilor pe vatra actuală (1629), satul se numește Cohani, denumire pe care o poartă și în prezent. Acest sat de români va fi locuit începând cu anul 1850 și de primele familii de colonii maghiare aduse aici de către habsburgi din localitățile Rob și Barnad din Ungaria. În anul 1913 satul primește denumirea de "Beretyo Kohany", denumire păstrată până în anul 1918 când îsi recapătă denumirea de azi, adică Cohani. Satul Dijir atestat documentar din anul 1410 sub denumirea de "Dizser". Alte denumiri: în anul 1422 "Valahalis Dyzser", în anul 1489 "Dyzsyr", în anul 1800 "Dizser", în anul 1828 "Dezser", în anul 1851 "Dizser", iar în anul 1918 "Dijir", denumirea actuală a localitații. Satul Iteu, atestat documentar din anul 1321 sub denumirea de "Lyken", denumire ce se schimbă ulterior în "Luky", "Ilteu" și "Iteu" denumirea actuală a localității. Satul Margine (Szeltolo) este atestat documentar din anul 1406. Satul Satu-Barba este atestat documentar din anul 1406. Satul Suiug este atestat documentar din anul 1374 sub denumirea de "Zywnyogd", în anul 1474 "Zwnyog", în anul 1592 "Szunyok", în anul 1828 "Szunyogd", în anul 1851 "Szujoag", iar din anul 1918 cu actuala denumire de "Suiug".

Abram: - 1291 villa Abraam

           - 1397 Monustorusabram

           - 1496 Monosthorosabram

           - 1625 Monostoros Abram

           - 1632 Makkai îl numește Felseö Abram

           - 1808 Abrámul de Szusz, amintit de Lipsky

           - 1828 Nagy I. îl numește Fels6Abrány

           - 1851 Fényes îl numește Fels6Ábrány

           - 1913 Érábrány.

Urme ale istoriei străvechi a așezărilor se pot vedea și azi, pe teritoriul comunei rămânând conserve două obiective aflate și pe lista monumentelor istorice (cf. Ordinului 2314 din 2004), respectiv:

- Biserica din lemn din satul Margine, construită în anul 1700.

- Ruinele bisericii unei foste mănăstiri a ordinului religios premonstratense, din sec. XIII-XIV.

Comuna Abram este situată în partea de nord-est a județului Bihor pe malul stâng și drept al râului Barcău, având următoarele coordonate geografice: 47° 20' latitudine nordică și 22° 20' longitudine estică. Teritoriul comunei face parte din formațiunea de dealuri și podișuri ale Silvaniei, cuprinzând și o parte din lunca Barcăului, în zona din sudul comunei, fapt ce determină să se distingă două formațiuni din punct de vedere geomorfologic.
Comuna Abram este situată în depresiunea cu același nume, la ieșirea râului Barcău din zona colinelor piemontane ce-l străjuiesc de o parte și de alta. Comuna Abram se învecinează la nord cu comuna Viișoara, la nord-est cu comuna Boianu-Mare, la est cu comuna Balc, la sud-vest cu comuna Tăuteu, la sud-est cu comuna Suplacu de Barcău, la sud cu comuna Popești, la nord-vest cu municipiul Marghita.
Clima este temperat continentală. Temperatura cea mai scăzută se înregistrează în luna ianuarie, iar valorile cele mai mari se înregistrează în luna iulie. La contactul cu Câmpia Barcăului, unde se situează comuna Abram, clima se încadrează în zona temperată subumedă, cu precipitații deficitare în anumite perioade ale anului și cu geruri frecvente în timpul iernii. Temperatura medie anuală este de +10,6ºC. Precipitațiile se înscriu între valorile de 617-631 ml/mp. Vânturile prezintă dominanță nord-est - sud-vest.
Din punct de vedere hidrografic, comuna se încadrează în bazinul de acumulare a Râului Barcău, care este alimentat de afluenți intermitenți care colectează apele din zona colinară, cei mai importanți fiind Valea Iteu-Dijir și Suiug.
Râul Barcău străbate comuna Abram pe o lungime de 10 km, pe acest curs efectuându-se lucrări de îndiguire și regularizare.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gabriel-Octavian NUȚAȘ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.abram.ro
 E-mail: primaria.abram@cjbihor.ro
 Telefon: +40 259 326 005