FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Președintele

Președintele Filialei județene Bihor a ACoR
Președintele Filialei județene Bihor