sigla_acor

FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vârciorog

Comună membră ACoR din 07.04.2013

Prin HCL nr. 23 din 07.04.2013 comuna Vârciorog a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Anul 1492 reprezintă data în care localitatea a intrat în sfera de referință a documentelor și nicidecum o întemeiere sau un început, începuturile sale sunt mult mai îndepărtate așa cum sunt majoritatea satelor noastre. În perioada dictaturii comuniste satul nu a fost colectivizat, locuitorii lui netrăind marea dramă a țărănimii române – dezmoștenirea de pământ. Acesta este unul din motivele care face ca zona să fie diferită de alte locuri din România.

Comuna Vârciorog este situată în partea centrală a județului Bihor, în nord–vestul Munților Pădurea Craiului, în depresiunea de contact a acestora cu Dealurile Șerghișului și Tășadului, numită Depresiunea Vârciorogului. În această depresiune, drenată de cursul superior al râului Topa și afluenții acestuia, a existat și s-a dezvoltat, de secole, satul Vârciorog.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vasile COCIUBA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunavirciorog.ro
 E-mail: primarie@comunavirciorog.ro
 Telefon: +40 359 407 977