sigla_acor

FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Tăuteu

Comună membră ACoR din 29.05.2015

Prin HCL nr. 36 din 29.05.2015 comuna Tăuteu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Localitățile aparținătoare comunei Tăuteu, sunt atestate documentar începând cu secolul al XIII- lea și ascund numeroase forme de viață, materiale care atestă vechimea vieții pe aceste meleaguri și continuitatea neîntreruptă a populație în vatra satelor. Multe dintre aceste dovezi arheologice au fost scoase la iveală de către V.I. Dumitrescu în Depozitul de bronzuri de la Tăuteni, volumul V- VI/1935-1936, București, 1938, pag. 235-238, în care se amintește de 5 brățări de bronz, 4 bare de bronz, un celt, o seceră, un cuțit de bronz, 2 aplici de bronz și 5 verigi de aur (cercei) descoperite într-un vas. Aceste piese de valoare însemnată sunt păstrate la Muzeul de Antichități din București. În comuna Tăuteu s-au mai descoperit și alte urme de viață: materiale din ceramică, prismale de fus, greutăți pentru războiul de țesut. În anul 1942, I. Nestor amintește de târnăcoape de aramă găsite la dealul viilor Tăuteu – piesă păstrată la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. În vara anului 1970 s-au descoperit fragmente din 2 căni de argint aurit care sunt descrise în lucrarea lui Sever Dumitrașcu Tezaurul de la Tăuteni, Bihor, ediția 1973, care au fost restaurate și sunt păstrate la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea.

Comuna Tăuteu este așezată la o distanță de 68 km de municipiul Oradea si la 10 km de orașul Marghita. Este situat în bazinul hidrografic al văii Bistrei, afluent de stânga al Barcăului, la vest de munții Plopișului si la nord de dealurile Dernei.
Malul drept al Bistrei este conturat de Munții Plopiș, treptat devine deal. Ultimul deal este Muntele Mare din Tăuteu cu înălțimea de 249,4 m. Râul Bistra are o lungime de 53 de km si își începe cursul deasupra Pădurii Negre din Munții Plopiș, cu o zonă de captare de 225 km2.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Nándor-Ştefan VINCZE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunatauteu.ro
E-mail: primariatauteu@yahoo.com

Telefon: +40 259 354 825