sigla_acor

FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Spinuș

Comună membră ACoR din 24.07.2019

Prin HCL nr. 45 din 24.07.2019 comuna Spinuș a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Spinuș, reședința comunei, își are vatra așezată pe terasele Văii Ghepeșului și este atestat documentar în 1.523. Dar așezări omenești au existat pe teritoriul comunei încă din epoci mult mai vechi. Dovadă sunt topoarele de piatră șlefuite descoperite la Nădar și un cuțit de os găsit la Spinuș.
Din documente reiese că la această dată locuitorii satului erau români și în afara numelui satului nu sunt dovezi de existența populației maghiare sau de alte etnii.
Satele comunei Spinuș, atestate în plină epocă medievală, vor împărtăși soarta nemiloasă a stăpânirii de tip feudal. Țăranilor li se iau pământurile, devenind iobagi, sunt supuși la plata unor dijme grele. Zona Spinuș a fost stăpânită inițial de familia Csaky, însă în 1.523 satul aparținea familiei Putnaky. De numele celor două familii nobiliare se leagă și prima atestare documentară a unui sat din comună.

Comuna Spinuș este așezată în partea centrală a județului Bihor, la o distanță de 43 km de reședința județului, municipiul Oradea, la 23 km de orașul Marghita și la 14 km de bazinul carbonifer Derna-Voivozi, la intersecția paralelei de 47o și 10 latitudine nordică cu meridianul de 22o și 15 longitudine estică și cuprinde partea de nord, nord-vest a depresiunii Ghepeșului, porțiunii din vestul Dealurilor Dernei și estul Dealurilor Oradiei. Depresiunea e așezată la periferia nordică a Munților Plopișului, la contactul acestora cu Dealurile piemontane ale Oradiei, fiind o anexă a Câmpiei Barcăului pe Valea Ghepeșului ce străbate comuna. Comuna Spinuș se învecinează la nord cu comuna Chișlaz, la vest și sud-vest cu comuna Sârbi, la Comuna Sârbi, la sud cu comuna Brusturi, iar la est cu comuna Derna. Comuna are o suprafață de 3.026 ha. Fiind una dintre cele mai mici comune ale județului Bihor.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Alexandru FONAI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariaspinus.ro
E-mail: primariaspinus@yahoo.com

Telefon: +40 259 328 726