sigla_acor

FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Săcădat

Comună membră ACoR din 26.09.2019

Prin HCL nr. 41 din 26.09.2019 comuna Săcădat a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În arhivele episcopiei romano - catolice din Oradea se amintește de satul Săcădat in anul 1532. Satul Borșa (in maghiara Borostelek) apare atestat documentar sub denumirea de Terra Borok (1249), iar Săbolciu (Mezoszabolcs, Szabolcs) sub denumirea de Terra Seu Poss (1256). În monografia județului Bihor din anul 1901 satul Săcădat apare sub denumirea maghiara de Zakadoth , despre care se spune că ar fi luat ființă în anul 1256.

Comuna Săcădat este situata pe Valea Crișului Repede, în partea de est a Municipiului Oradea ,la o distanta de circa 20 km. fata de acesta. Comuna este traversata de linia ferată Cluj-Napoca - Oradea și drumul național DN1, respectiv drumul european E 60. Relieful comunei Săcădat este de șes pe lunca râului Crișul Repede, iar o parte a satului Săcădat și satul Borșa sunt așezate pe coline domoale. Clima este temperat-continentală , media temperaturii pe timp de vara fiind 21 grade, iar în luna februarie este de -2 grade. Cantitatea medie anuală de precipitații este de 610l/mp, alternând perioade cu ploi abundente și perioade secetoase. Apele curgătoare pe raza comunei sunt: Crișul Repede, pe o lungime de 6 km, Valea Chijicului, care traversează hotarul satului Borșa și Săcădat, pe o lungime de 10 km, Valea Sărandului (Hodiș), Valea Borșa și Maghișa, care se varsă în Crișul Repede. Vegetația este una de stepă, plantele ierboase cele mai răspândite fiind graminoidele iar dintre arbuști porumbacul și măcieșul. La cultura plantelor cele mai răspândite sunt grâul, secara, orzul, ovăzul, porumbul, floarea – soarelui, cartoful etc. Animalele specifice zonei sunt vulpea, iepurele, dihorul, șoarecele de câmp, cârtița, iar dintre păsări amintim cioara, vrabia, ciocârlia, potârnichea, prepelița, coțofana și fazanul.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Aurel ZLIBUȚ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: sacadat.ro
E-mail: primariasacadat@yahoo.com

Telefon: +40 259 458 239