FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Roșia

Comună membră ACoR din 29.04.2015

Prin HCL nr. 26 din 29.04.2015 comuna Roșia a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Roșia este așezată la limita Munților Pădurea Craiului, cu Dealurile Pădurii Craiului, la o altitudine de la 400 m la circa 785 m. Comuna Roșia este localizată pe versanții dealurilor Roșiei și în zona de luncă a pâraielor care străbat aceste dealuri. Acestea sunt acoperite cu păduri de foioase și rășinoase, pășuni și vârfuri de stânci golașe, iar în masa clacarelor sunt prezente lentilele de bauxită; în zonă a fost prezentă o intensă activitate minieră pentru extragerea bauxitei.
Zona deluroasă este fragmentată de cursurile și afluenții a numeroase pâraie și văi: pârâul Sodoleș, pârâul Șoimușorilor, pârâul Strâmtura, pârâul Toplița, valea Cuților, valea Pietrei Negre, valea Pietrei Albe, valea Lazurilor etc., care formează chei adânci, cum sunt: Cheile Albioarei, Cheile Lazurilor și Cheile Văii Cuților care sunt de un pitoresc deosebit. Aceste dealuri sunt alcătuite din calcare unde de-a lungul sutelor de ani apele infiltrate în subsol au format peșteri și avene de un pitoresc deosebit, amintind aici Peșterile: Ciur-Izbuc, Ciur - Ponor, Peștera Vacii, Peștera Gruieț, care prin Legea nr. 5/2000 - monumente și rezervații ale naturii sunt nominalizate ca zone protejate. Dealurile au prezente la partea superioară și pe versanți depuneri argiloase care în urma ploilor abundente sunt predispuse la alunecări active sau potențial alunecător, afectând 4 zone principale, drumul județean și drumurile comunale care leagă cătunele cele mai populate, cât și gospodăriile de la baza dealurilor sau cele amplasate în apropierea văilor.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Remus-Florin MOȚIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunarosiabihor.ro
E-mail: primaria_rosia2007@yahoo.com

Telefon: +40 259 325 214