sigla_acor

FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Pomezeu

Comună membră ACoR din 15.01.2009

Prin HCL nr. 4 din 15.01.2009 comuna Pomezeu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În Pomezeu au fost descoperiți refugiați precum: Tătaru Xenofon, funcționar, Tătaru Tatiana, casnică, și copiii lor: Tătaru Ludmila și Tătaru Vasile96. În ciuda opoziției acestora, ei au fost ridicați și trimiși înapoi în URSS. Inițial au declarat că preferă să fie împușcați decât să se reîntoarcă în Basarabia ocupată de sovietici.
Stația de cale ferată Holod era locul în care erau îmbarcați toți cei care urmau să fie repatriați. Asta în condițiile în care în zonă era un număr foarte mare de cetățeni originari din cele două regiuni istorice românești care urmau să facă drumul întors de unde au venit. Ei erau însoțiți și de un agent sanitar în persoana lui Ilie Curta, de la circumscripția sanitară Lunca. Prima serie de repatriați luau calea URSS-ului în data de 1 martie 1945, ora 9 dimineața, îmbarcați în două vagoane. Ulterior au urmat și altele.
Prima stație de oprire era tocmai orașul Iași, de unde drumurile acestora se despărțeau. Cei care plecau spre Bucovina erau separați de cei care urmau să ajungă în Basarabia.
Dar acesta nu a fost decât începutul. Anii următori au adus cu ei instaurarea deplină a noii „orânduiri sociale”, regimul comunist. Pasul decisiv a fost făcut odată cu alegerile trucate din noiembrie 1946. Pentru ca forțele „democratice” grupate în jurul comuniștilor să aibă câștig de cauză s-a recurs la acțiuni de propagandă susținute încă din primăvara-vara anului 1946. Acestea aveau o paletă extrem de diversă, începând cu adunările populare clasice în care sătenilor le erau aduse la cunoștință „binefacerile” comunismului până la acțiuni mai complexe de genul caravanelor culturale și cinematografice.
O astfel de caravană a ajuns și în satele comunelor Holod, Cociuba Mare și Pomezeu, în iulie 1946. În acest caz au acționat „tovarășii de drum” ai comuniștilor, reprezentanții Frontului Plugarilor. Rezultatul acțiunii a fost supraevaluat specificându-se faptul că „s-au rulat filme cu caracter propagandistic. Plugărimea a rămas f. foarte mulțumită și a cerut insistent să mai vină caravana pe la ei. Am constatat că caravanele cinematografice formează un instrument politic și educativ foarte important”.
Asemenea acțiuni au mai avut loc. Toate aveau ca scop principal atragerea a cât mai mulți votanți din lumea satelor în vederea câștigării alegerilor. În același timp autoritățile supravegheau îndeaproape orice mișcare a liderilor politici ai partidelor istorice din sate. Aceștia erau monitorizați și împiedicați să desfășoare activități propagandistice favorabile formațiunilor politice pe care le reprezentau.
După 1989, la fel ca și înainte de această dată, economia comunei Pomezeu este una pronunțat agrară, industria neavând aici tradiții însemnate. Agricultura este ocupația fundamentală a locuitorilor comunei. Producția totală vegetală este cea mai răspândită în economia agrară a comunei. Pășunea de care dispune comuna este destul de întinsă.

Pomezeu este o comună în județul Bihor. Comuna are în componență 8 sate: Pomezeu, Câmpani de Pomezeu, Coșdeni, Hidiș, Lacu Sărat, Sitani, Spinuș de Pomezeu și Vălani de Pomezeu. Comuna este situata in Dealurile de vest. Prima atestare documentara a comunei este in anul 1492 sub numele de Papmezeye.
La marginea comunei se afla ruinele unei cetăți feudale (Kornis) atestata documentar prima data in anul 1594 (sub numele de Popmezo, important centru domenial ,de care aparțineau 15 sate(1633) proprietar fiind  Sigismund Kornis de Rusca, generalul principelui Transilvaniei Gheorghe Rakcoczi I. Cetatea a fost cucerita de otomani la 1659.  Din punct de vedere climatic comuna face parte din climatul temperat continental cu veri relativ călduroase și ierni blânde. Vegetația este etajată, fiind compusa in general din păduri de foioase si poieni întinse. Comuna Pomezeu beneficiază de păduri caracteristice climei din zona comunei, gorun si fag fiind majoritare.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ioan ȘORA

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Bihor a Asociației Comunelor din România

2. MEMBRU în Consiliul Director Național al Asociației Comunelor din România

Date de contact: