sigla_acor

FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mădăras

Comună membră ACoR din 26.05.2015

Prin HCL nr. 43 din 26.05.2015 comuna Mădăras a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Mădăras este situată în sud-estul județului Bihor, la o distanță de 37 km de Municipiul Oradea şi 5 km de Salonta, graniță cu Ungaria. Teritoriul comunei este prin excelenta de câmpie, străbătut de pârâul Oprei și canalul colector dintre Crișul Repede și Crișul Negru. Câmpia este fragmentată de o serie de forme negative reprezentate prin văi denumite de localnici „corhana”, „văi” sau „velj”. Acest șes reprezintă din punct de vedere geologic, fundul lacului panonic, umplut la începutul cuaternarului cu aluviuni diferite. Toate aceste aluviuni au dat naștere la câmpuri întinse. Câmpurile sunt brăzdate de văi ca „Veljul Mare”, „Veljul Negreștilor” (Ianoșda), Valea Oprea (Homorog), Valea Corhana (Mădăras).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Mădăras, județul Bihor

Descrierea stemei:
Stema comunei Mădăras se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, sus despicat. În câmpul superior, în dreapta, pe albastru, se află un pește de argint plasat în pal. În câmpul superior, stânga, pe verde, se află patru spice de grâu de aur. În câmpul inferior, pe roșu, se află o vacă la arat, văzută din semiprofil spre dreapta, trăgând un plug cu brăzdar și o roată, deasupra unui brâu undat, totul pe argint. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Scutul triunghiular respectă convenția națională privind stemele comunale. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Peștele de argint simbolizează atât pescăriile din zonă, cât și credința locuitorilor, indiferent cărei biserici aparțin. Cele patru spice de grâu din aur au de asemenea o dublă semnificație, privind atât câmpia roditoare din acea parte a Bihorului, cât și numărul satelor care compun comuna, în timp ce vaca la arat scoate în evidență, prin prezența plugului cu brăzdar și o roată, câteva din ocupațiile de bază ale locuitorilor (agricultura cu cele două ramuri: cultura vegetală și zootehnia).Brâul undat are tot o dublă caracteristică, și anume apa geotermală, ca bogăție a subsolului - motiv pentru care brâul undat a și fost așezat în partea inferioară a compoziției heraldice, către vârful scutului, precum și prezența pârâului Oprea, din care se alimentează pescăriile.

Eugen DAVID

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: madaras-bh.ro
 E-mail: primaria@madaras-bh.ro
 Telefon: +40 259 379 432