sigla_acor

FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ineu

Comună membră ACoR din 05.04.2013

Prin HCL nr. 26 din 05.04.2013 comuna Ineu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ineu, județul Bihor

Descrierea stemei:
Stema comunei Ineu se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În câmpul albastru se află un mănunchi de spice de grâu din care iese un caduceu, totul de aur.
În șef se află trei stele în cinci colțuri de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Cele trei stele de aur reprezintă satele ce alcătuiesc comuna.
Mănunchiul cu spice de grâu de aur și caduceul simbolizează activitatea specifică zonei, agricultura și comerțul.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Dumitru TOGOR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: ineu-bh.ro
 E-mail: primariaineu@yahoo.com
 Telefon: +40 259 347 015