FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Drăgănești

Comună membră ACoR din 30.01.2009

Prin HCL nr. 4 din 30.01.2009 comuna Drăgănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Drăgănești se încadrează în Depresiunea Beiușului, fiind mărginită în SE, E si NE de Munții Bihor și Munții Vlădeasa, în S, SV și V de Munții Codru Moma, iar în NV și N de restul Depresiunii Beiuș. În cadrul descris mai sus, comuna Drăgănești se află situată în partea de SE a județului Bihor, la 6 km SE de orașul Beiuș, pe șoseaua națională E 79. Comuna Drăgănești se învecinează în partea de NV cu orașul Beiuș, în partea de V , Comuna Tărcaia (la 3 km), în S , Comuna Lazuri de Beiuș (la 10 km) si Comuna Rieni (la 10 km), în SE , Comuna Buntești (la 8 km), în NE , Comuna Budureasa(la 21 km), iar în N , Comuna Curatele. Comuna este traversata de DN 76 Oradea – Deva si Celea Ferata Oradea – Vașcău.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Florina-Mihaela MAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: draganestibihor.ro
 E-mail: primaria.draganesti@cjbihor.ro
 Telefon: +40 259 321 729