FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Criștioru de Jos

Comună membră ACoR din 26.06.2015

Prin HCL nr. 43 din 26.06.2015 comuna Criștioru de Jos a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Criștioru de Jos, are în componență un număr de cinci (5) sate:

  • Criștioru de Jos – centru de comună;
  • Criștioru de Sus – sat format din mai multe cătune dispersate pe dealuri;
  • Săliște de Vașcău și Poiana – care sunt sate compacte așezate de o parte și alta a Crișului Negru.

Comuna Criștioru de Jos, este situată în sudul județului Bihor, fiind învecinată cu:

  • la N si N-V cu comuna Cărpinet județul Bihor;
  • la E cu orașul Nucet, județ Bihor;
  • la S-E cu comuna Avram – Iancu, județ Alba;
  • la S cu comuna Vârfurile, județ Arad.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Fănel TULVAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacristiorudejos.ro
 E-mail: primariacristioru@yahoo.com
 Telefon: +40 259 353 604