FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ceica

Comună membră ACoR din 11.04.2013

Prin HCL nr. 30 din 11.04.2013 comuna Ceica a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Timp de 20 de ani, românii din "cercul" Ceica au fost reprezentați în Dieta (parlament) ungară de profesorul universitar Alexandru Roman. Alexandru Roman (n. 26 noiembrie1826, Aușeu - d. 1897, Sebeș, unde a fost înmormântat). Face liceul la Beiuș și Oradea, după care urmează cursurile teologice de la Institutul (universitatea) catolic Sfânta Barbara din Viena. La terminarea studiilor, în 1848, este primit ca profesor la Liceul din Beiuș. După 1848 o dată cu introducerea limbii române în programa școlară, Roman ajunge. în 1850, profesor de limba română la Liceul romano-catolic din Oradea. În 1852 a înființat Societatea de lectură pentru elevii ultimelor două clase de la liceul unde preda și pentru studenții Academiei de drept. Urmează, ulterior studii de fizică la Viena și studii juridice la Budapesta. În 1862 ajunge profesor universitar de limba și literatura română la Universitatea din Budapesta, poziție pe care o păstrează până la moartea sa. Profesia universitară a completat-o cu o prodigioasă activitate publicistică. În 1867 a înființat ziarul Federațiunea, publicație de limbă română ce apărea la Budapesta. Pentru că a publicat "Pronunciamentul de la Blaj" (declarație politică a românilor care afirma păstrarea Transilvaniei ca principat autonom) a fost condamnat la un an de închisoare și 500 de zloți amendă. pedeapsă executată la închisoarea din Vaț. A fost un excelent pedagog și mobilizator al conștiinței naționale.

Comuna Ceica este așezată in partea centrala a județului Bihor pe ruta Oradea - Beiuș pe drumul național DN 76 fiind situat la jumătatea distantei dintre reședința județului Bihor – Municipiul Oradea si un vechi oraș al județului nostru Beiuș. 
Comuna este așezata geografic aproximativ în centru județului Bihor fiind învecinata după cum urmează: 
- la sud cu comuna Sâmbăta
- la vest cu comuna Lăzăreni
- la est cu comuna Dobrești
- la nord cu comuna Drăgești – Copăcel
Comuna Ceica este constituita din satele Ceica, Ceișoara, Cotiglet, Corbesti, Bucium, Dusești și Incești.
Satul Ceica centrul de comună, este atestat documentar din anul 1523.
Satul Ceișoara situat la 2 km distanță de centrul de comună, este atestat documentar din anul 1625.
Satul Cotiglet situat la 4 km centru de comună este atestat documentar din anul 1625.
Satul Corbești situate la 6 km centru de comună este atestat documentar din anul 1820.
Satul Bucium situat la 1 km centru de comuna este atestat documentar din 1850.
Satul Dusești situate la 1 km centru de comuna este atestat documentar din anul 1620.
Satul Incești situat la 3 km de centrul de comuna este atestat documentar din anul 1862.
Coordonate 46°51`28” N 22°09`59”E.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ana-Livia ȘOVRE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.ceica.ro
 E-mail: primaria.ceica@cjbihor.ro
 Telefon: +40 259 324 463