FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Buduslău

Comună membră ACoR din 30.12.2019

Prin HCL nr. 65 din 30.12.2019 comuna Buduslău a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

István KÓCZA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.buduslau.ro
 E-mail: primaria.buduslau@cjbihor.ro
 Telefon: +40 259 459 100