FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bratca

Comună membră ACoR din 19.05.2015

Prin HCL nr. 60 din 19.05.2015 comuna Bratca a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Localitatea Bratca este atestată documentar din anul 1435. La început se numea Brata. Din vechi documente aflăm că pe la anul 1470 iobagii români, aparținători de domeniul Șinteu, aflat sub stăpânirea familiei Bánffi de Losonc, au defrișat câteva hectare de pădure și au înființat un sat nou, Wybrathka. Prin urmare, cu siguranță satul Bratca datează din prima jumătate a secolului al XV-lea. Această așezare a fost dintotdeauna un sat românesc. Dintr-un recensământ făcut în anul 1552 rezultă că aici era un sătuc cuprinzând trei porți proprietate a familiei Dragffi. La 1604 turcii cuceresc orașul Oradea și se întind pe Valea Crișului Repede, spre Salonta, spre Beiuș, în final au ocupat toată Crișana. Această stăpânire a ținut până la 1692. La 1712-1713 Bratca aparținea fiscului regal, iar în anii 1719-1720 este stăpânită de George Banffy. În anul 1773 Bratca figurează între comunele românești din plasa Oradea având și două mori de apă. La 1851 Bratca era "sat valah" în circumscripția nobilă a Borodului, cu peste 300 de locuitori "de credință veche" și cu "biserica-mamă". Din marele Dicționar întocmit de Dr. C. Diaconivich rezultă că la sfârșitul secolului XIX Bratca avea 276 de case cu 1225 de locuitori din care 1227 romani greco-ortodocși, iar 28 erau maghiari. Se menționează, de asemenea, existența unei biserici din lemn, "școala în regulă" cu un teritoriu de 4647 jugăre, cu păduri seculare, "industrie de casa și de lemn, prăsire de vite, pomărit". Exista deja din 1870 o stație de cale ferată precum și oficiu telegrafic și poștal.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ionuț-Viorel STURZ

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarea funcție:

1. SECRETARUL Consiliului Director al Filialei Județene Bihor a Asociației Comunelor din România

Date de contact: