FILIALA JUDEȚEANĂ BIHOR
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Abrămuț

Comună membră ACoR din 16.03.2016

Prin HCL nr. 25 din 16.03.2016 comuna Abrămuț a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Abrămuț este menționat documentar prima dată în 1334, cu numele Magasabraam. La început satul avea doar câteva case iar locuitorii săi se ocupau cu agricultura și erau slugi pe moșiile lu Frater și Palatics ce dețineau peste 600 iugari de pământ agricol. Odiniaora purta numele de ’’Ábrányfalva’’. Biserica reformată a fost construită în anul 1643.
Denumirea satului derivă de la părintele Avram din vechiul Testament. În timpul monarhiei austro ungare i s-a pus numele de Alsoábrány (Abramul de jos), mai târziu a primit numele de Vedresabrány adică Abrămuț cu găleata datorită folosirii găleților din cele mai vechi timpuri, pentru scoaterea apei din fântânile cu cumpănă, și ca unitate de măsură la cereale. În anul 1907 în locul numit Muntele Bătrân au fost descoperite întâmplător patru catarame de aur, datate din epoca pre-feudală.

Comuna Abrămuț este situată în partea de nord a județului Bihor, la 60 de km de Municipiul Oradea și este învecinată la est cu orașul Marghita, spre sud cu comuna Chișlaz, spre vest cu comuna Săcuieni și spre nord cu comuna Buduslău.
Apa Barcăului străbate teritoriul comunei Abrămuț pe la sud, iar în vest între satele Abrămuț și Făncica se întinde capricioasa Vale a Ierului, numită Valea Făncica, adeseori revărsată primăvara și toamna.
Comuna Abrămuț ca unitate administrativ teritorială este compusă din patru sate:

  • Satul Abrămuț – reședință de comună;
  • Satul Făncica;
  • Satul Crestur;
  • Satul Petreu.

Suprafața totală a comunei Abrămuț este de 4.567 ha . Raportat la suprafața întregului județ, comuna Abrămuț reprezintă doar 0,65% din fondul funciar.
Teritoriul comunei Abrămuț este alcătuit din localitatea Abrămuț (1.154 ha), localitatea Crestur (752 ha), localitatea Făncica (815 ha) și localitatea Petreu (1.846 ha).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Barna BARCUI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comuna-abramut.ro
 E-mail: primaria.abramut@cjbihor.ro
 Telefon: +40 259 353 836